Jiří Bermann obhájil pozici předsedy KVV: Věřím, že jsme na správné cestě

Liberec - Krajský výkonný výbor (KVV) Českého hokeje v Libereckém kraji zná své složení pro aktuální volební období. V jeho čele zůstává Jiří Bermann. "Komise fungují velmi dobře, prostředí je v našem kraji velmi stabilní. Přál bych si, abychom na práci stávajících komisí dokázali ve stejné kvalitě navázat," říká.

bermann

Jaké jsou ve zkratce úkoly Krajského výkonného výboru?
KVV má za úkol řídit hokej v kraji. Disciplinární komise má na starosti tresty, sportovně technická komise organizaci soutěží a tak dále. Zkrátka je to široké soukolí, kde do sebe všechno musí zapadnout. Budu rád, když se v průběhu příštích týdnů zástupci jednotlivých komisí v dalších rozhovorech představí a odhalí svoji práci. Za sebe mohu říct, že se mi se všemi zástupci komisí pracuje nesmírně dobře. Ke všem mám velký respekt, jsou to precizně pracující a hokeji oddaní lidé.

Jste spokojený s prací, kterou KVV odvedl za uplynulé volební období?
Jako KVV jsme poslední čtyři roky kladli velký důraz na sportovní rozvoj našeho hokejově malého kraje. Jedním z důkazů je, že nadále udržujeme pozici regionálního trenéra, ačkoliv ji hokejový svaz plošně zrušil. Regionální trenér nám metodicky propojuje celý kraj. Jako krajský svaz každý rok pořádáme velký trenérský seminář, kam se nám daří zvát například i hosty z ciziny. 

Za uplynulé období chci poděkovat za práci všem komisím. Ti lidé to dělají ve svém volném čase bez nároku na finanční odměnu. Komise fungují velmi dobře, prostředí je v našem kraji velmi stabilní. Přál bych si, abychom na práci stávajících komisí dokázali ve stejné kvalitě navázat.

Jaké jsou vyhlídky pro další čtyři roky?
Zajímavostí je, že KVV, který pracoval v minulém období, by zcela jistě získal podporu i pro období další. Došlo pouze ke kosmetickým změnám, a to z vnějších důvodů, kdy se některým lidem změnilo pracovní vytížení. Do vyšších pozic se nám posouvají lidé, které už pracovně známe. Zároveň jsem rád, že se nám například do pozice předsedy komise rozhodčích posouvá Kamil Zavřel, velká osobnost a bývalý extraligový rozhodčí. 

Náš cíl do budoucna je přilákat k hokeji a sportu obecně v Libereckém kraji co nejvíce dětí. Jsem rád, že se každým rokem zvyšuje kvalita krajské ligy mužů, která se navíc v nedávné době rozrostla o dva kluby z Jablonce. Když se trochu zasním, tak bych si moc přál, abychom v budoucnu měli v kraji i druhou či první ligu. Baví mě, že většina mužstev patří do systému Czech Ice Hockey TV, takže je možné sledovat jejich zápasy i z pohodlí domova. To je určitě další krok dopředu.

Liberecký kraj je hokejově velmi malý. Jak důležitá je tedy vzájemná spolupráce klubů i v návaznosti na dominantní pozici Bílých Tygrů Liberec v kraji?
Roli Bílých Tygrů si uvědomujeme – já o to víc, vzhledem k tomu, že také pro Bílé Tygry pracuji. Spolupráce mezi Libercem a menšími kluby v kraji je extrémně důležitá a věřím, že jsme v tomhle ohledu na správné cestě.