Články

Výsledky třetího víkendu projektu VTM

Výsledky třetího víkendu projektu VTM

Podzimní část projektu Výchova talentované mládeže spěchá do finiše. Další srazy v rámci třetího kola proběhly na sedmi stadionech v neděli 14. listopadu, tedy během reprezentačních akcí.

Výsledky druhého víkendu projektu VTM

Výsledky druhého víkendu projektu VTM

Projekt Výchova talentované mládeže nabídl o uplynulém víkendu a pondělku další porci sedmi srazů a čtrnácti utkání pro nejlepší hokejisty kategorií U14 a U15 z jednotlivých krajů České republiky.

Podívejte se na záznam diskusního fóra Kabina

Podívejte se na záznam diskusního fóra Kabina

Sledujte přímý přenos z diskuzního hokejového fóra Kabina, které připravilo vedení Českého hokeje pro kluby věnující se mládežnickému hokeji. Program je rozdělen do dvou bloků, jejichž dopolední část je věnována výchově mládeže v klubech a odpolední rozvojovým projektům ČH. 

Výkonný výbor schválil novou podobu hodnocení a licencování akademií

Výkonný výbor schválil novou podobu hodnocení a licencování akademií

Výkonný výbor ČSLH schválil pravidla pro hodnocení a licencování Akademií Českého hokeje. Pro projekty, jejichž cílem je vytvořit prostor pro objektivní, vyčíslitelné porovnání výsledků jejich práce a budoucí přidělování licencí, se bez zásadních výhrad nebo s dílčími připomínkami vyslovilo 15 ze 17 Akademií ČH.

Radí skills kouč: Jak oklamat soupeře tělem

Radí skills kouč: Jak oklamat soupeře tělem

Skills kouč Českého hokeje Martin Pouska se v dalším díle seriálu o nácviku hokejových dovedností zaměřil na klamání tělem, manipulaci s noži a špičkami bruslí. Jako vždy jsou na konec videa vloženy praktické ukázky použití dovedností v praxi z NHL.

Výkonný výbor: nová struktura žákovských soutěží od sezóny 2022/23

Výkonný výbor: nová struktura žákovských soutěží od sezóny 2022/23

Výkonný výbor ČSLH jednomyslně schválil novou strukturu žákovských soutěží, kterou v hlasování podpořily více než dvě třetiny klubů. Podle ní bude kategorie mladších žáků zahrnovat 5. a 6. třídu, kategorie starších žáků 7. a 8. třídu a samostatnou kategorii vytvoří hráči 9. tříd. 

Úřední zprávy z kraje

krátké zprávy

Mimořádné opatření Ministerstva Zdravotnictví platná od 22.11.2021

Ministerstvo zdravotnictví ČR uveřejnilo na svých stránkách mimořádné opatření omezující maloobchodní prodej zboží a poskytování služeb, které je účinné od 22. 11. 2021. Z pohledu ledního hokeje upravuje tři oblasti: 1) Přítomnost diváků na zimních stadionech. Platí, že:

 • se dokladem o tzv. „bezinfekčnosti“ nemusejí prokazovat osoby mladší 12 let,
 • osoby ve věku 13 – 18 let (nejedná-li se o osoby, které prodělaly onemocnění v posledních 180 dnech, nebo osoby očkované) se mohou prokázat u vstupu negativním výsledkem PCR testu, který musí být proveden nejdříve 72 hodin před návštěvou utkání,
 • osoby starší 18 let mají vstup na akci povolen pouze pokud prodělaly onemocnění v posledních 180 dnech, nebo mají dokončené očkování proti onemocnění covid-19, nebo jsou tzv. ve fázi zahájeného očkování a prokáží se u vstupu negativním výsledkem PCR testu.
2) Činnost profesionálních sportovců. Platí, že tito sportovci (jedná-li se o zaměstnance nebo OSVČ) jsou povinni absolvovat pravidelné testování (1 x týdně samotestem) dle mimořádného opatření. Profesionálním sportovcům je též umožněn vstup na sportoviště i pokud nesplňují podmínku stanovenou dle čl. I odst. 17., neboť se v jejich případě jedná o místo výkonu jejich činnosti, jak Českému hokeji potvrdila výkladovým stanoviskem Národní sportovní agentura. 3) Činnost amatérských sportovců. Platí, že:
 • účast na trénincích a utkáních a vstup na sportoviště je umožněn osobám do 12 let věku bez nutnosti prokazování tzv. „bezinfekčnosti“,
 • osobám ve věku 13 – 18 let (nejedná-li se o osoby, které prodělaly onemocnění v posledních 180 dnech, nebo osoby očkované) je účast na trénincích a utkáních a vstup na sportoviště povolen, pokud se prokáží negativním výsledkem PCR testu, který může být prováděn v intervalu 1 x týdně,
 • osobám starším 18 let je účast na trénincích a utkáních a vstup na sportoviště umožněn pouze pokud se jedná o osoby které prodělaly onemocnění v posledních 180 dnech, nebo osoby očkované (a tuto skutečnost mohou pořadateli akce prokázat příslušným certifikátem), nebo pokud se jedná o osoby ve fázi zahájeného očkování a prokáží se v takovém případě negativním výsledkem PCR testu, který může být prováděn v intervalu 1 x týdně.

Mimořádné opatření MZ ČR č.j.: MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN

Vážení,   v návaznosti na e-mail zaslaný Vám dne 21. 11. 2021 večer ve věci mimořádného opatření č.j.: MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN (dále jen „Opatření“) tímto sděluji, že jsme obdrželi konečné stanovisko ministerstva zdravotnictví České republiky ve věci účasti jednotlivých osob (hráčů, rozhodčích, trenérů, členů realizačních týmů) na sportovní akci.   Z uvedeného plyne, že:

 • soutěžních utkání ELH a I. ligy ČR (jakožto v profesionálních soutěžích) a sportovní přípravy na ně se mohou zúčastnit:
 
 • soutěžních utkání ostatních soutěží a sportovní přípravy na ně se mohou zúčastnit:
 • osoby do dovršení 12 let bez nutnosti prokázat tzv. „bezinfekčnost“,
 • osoby ve věku od 12 do 18 let vč. (nejedná-li se o osoby, které v posledních 180 dnech prodělaly nemoc covid-19, nebo osoby očkované) po prokázání se negativním výsledkem PCR testu, který může být prováděn v intervalu 1 x týdně,
 • osoby starší 18 let pouze po splnění podmínek dle čl. I odst. 17. Opatření (tj. osoby, které v posledních 180 dnech prodělaly nemoc covid-19, které mají ukončené očkování proti onemocnění covid-19, nebo u kterých byl zahájen proces očkování /v takovém případě se tyto osoby prokazují negativním výsledkem PCR testu v intervalu 1 x týdně/) bez rozdílu, zda se jedná o amatéry nebo osoby, které za svou činnost v amatérské soutěži pobírají jakoukoliv odměnu (bez ohledu na to, zda se jedná o hráče, trenéry nebo rozhodčí).
  Z důvodu, že mimořádná opatření upravují povinnosti pořadatelů pouze pro konání amatérských soutěží, ruší se tímto vydané povinnosti účastníků utkání soutěží ČSLH ze dne 9. 11. 2021, a při organizaci sportovních utkání prosím postupujte dle platných opatření (v případě konání amatérských soutěží dle podmínek stanovených čl. I odst. 14. písm. d) Opatření).